Stof tot nadenken

Textiel geeft ons warmte, bescherming en status.
Het vertelt over wie we willen zijn,
hoe we leven of wat we hebben meegemaakt.
In mijn werk speelt textiel de hoofdrol.
De figuratieve en abstracte elementen vertellen hun eigen verhaal.

Stof als echo van persoonlijk verleden of collectieve ervaring.